Úterý 25. února 2020, svátek má Liliana
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Úterý 25. února 2020 Liliana

Otázky, na ktoré obhajca islamu H. Berrezouga nemá odpovede. Doplnené 2.1.2019

14. 12. 2018 22:55:00
Sotva existuje v ČR osoba, alebo islamská organizácia, ktorá robí Koránu, a teda aj islamu, väčšiu pozitívnu reklamu, akú mu robí moslimský bloger - Hatem Berrezouga. Síce kritizuje moslimov, ich organizácie atď., ale

súčasne verejnosti podsúva, že Korán (minimálne ten pravý...), je v poriadku. To len my laici, neovládajúci arabčinu, arabskú históriu, inovereci, neveriaci a pod. sa na neho nedívame správne... a nie a nie sa nechať presvedčiť, že všetko to zvrátené, čo je v ňom (a nie je toho málo), je čisté slovo Alaha (údajne boha), len tie zvrátenosti je treba dať do „čarovného historického kontextu“, v ktorom je pri troche fantázie „možné“ premeniť na „lásku“ aj tie najohavnejšie činy, alebo ich aspoň zbagatelizovať, veď v minulosti platili iné zákony...

Otázne pri tom zostáva „len“ to, prečo sa týmito, historickým kontextom spochybnenými zákonmi a pokynmi vyplývajúcimi z Koránu, chce ešte dnes riadiť vyše miliarda svetovej populácie a prečo majú tak veľkú oporu aj u samotného Hatema Berrezougu.

A táto propagácia mu ide, myslím si, veľmi dobre. A darí sa mu prostredníctvom tzv. „prienikových článkov a tvrdení“. Tieto obľubujú mnohí nemoslimovia, lebo sú dobre napísané a hlavne: kritizujú islamské štáty, počínanie mohamedánov, politiku otvorených dverí atď., čo našincov dosť oslovuje.

Ak by ale týchto článkov a tvrdení nebolo, v takom prípade by len sotva mal pán Berrezouga šancu následne prezentovať Korán ako nezávadný.

Vynikajúcim príkladom prienikových tvrdení je článok Ano, je to mým jménem, ktorým pán Berrezouga 15.11.2015 reagoval na parížsky islamský teroristický masaker z 13.11.2015. Je to povšimnutiahodné dielo „skrytej“ sofistifikovanej propagácie nezávadnosti „pravého Koránu“. Už samotný názov článku čitateľom imponoval. Títo v diskusii s veľkými sympatiami pozitívne hodnotili počin mohamedána, ktorý mal odvahu priznať, že teror bol spáchaný aj v jeho mene... a zvlášť, keď v článku uviedol, že dnešní terorizmus má svoje náboženstvo!..., a je ním islam! (ktorý vzápätí obhajuje) a všetko, čo sa deje, sa deje v mene všetkých moslimov...

AVŠAK

išlo len o prienik k niečomu podstatnejšiemu. Išlo len o pripravenie pôdy pre neskoršie vyvodenie záveru, že islam je napriek všetkému v poriadku. Bez týchto prienikových tvrdení, resp. počiatočného účelového sypania si popola na vlastnú hlavu, by tomu nikto neuveril.

Pri pozornejšom čítaní spomínaného článku však človek mohol pomerne rýchlo odhaliť skrytú propagandu, resp. obhajobu "pravého Koránu", a zistiť, že pán Berrezouga v tej najzásadnejšej otázke hovorí v podstate len to, resp. to isté, čo vo všeobecnosti hovoria aj imámovia a moslimskí predstavitelia po každom islamskom teroristickom útoku na neveriacich:

„Vinu na islamských teroristických útokoch, a to ani nepriamu!, Korán nenesie!“ (Aj keď je prešpikovaný nenávisťou voči inovercom). „On nie je ideovým zdrojom islamského terorizmu!!!..., na vine, ak už, môžu byť maximálne tak len jeho „chybné interpretácie"...

To je akoby chcel niekto tvrdiť, že tézy fašizmu boli v poriadku, len niektorí ľudia si ich zle interpretovali...

Kritika islamu zo strany Hatema Berrezougu sa týka len a len regresívnych a agresívnych foriem, či smerov islamu. Akoby Korán a vôbec islam agresívny vôbec nebol ("Zoznámte sa s náboženstvom mieru a zvlášť s jeho extrémne "mierumilovnými článkami") a kritiku si nezaslúžil.

On nechce dať mimo zákon nenávistné verše Koránu, ale chce dať mimo zákon len džihadistické myslenie. Aj keď toto myslenie jasne vyplýva zo samotného Koránu a ďalších dvoch súčastí islamskej trilógie a mierumilovnú verziu, alebo vydanie Koránu, doposiaľ nepredložil a ani nepovedal, či taká existuje.

Tvrdeniam z jeho článku „Ano, je to mým jménem“ som venoval samostatný článok, v ktorom som okrem iného reagoval jednotlivo na 3 Berrezougove opakujúce sa argumenty, ktorými obhajuje Korán:

a) Český preklad Koránu je zlý, resp. tendenčný (je tam asi príliš veľa nenávisti proti neveriacim).

b) Korán obsahuje aj mierumilovné články, ktoré „balancujú“ tie nenávistné...

c) "Historický kontext Koránu". Tent má slúžiť na ospravedlnenie celého množstva nenávisti, násilností a neprávosti v Koráne a to tak, aby na ňom nebolo zmenené ani len slovo, resp. tak, aby z neho nevypadla ani jedna zvrátenosť, lebo tým by mohol byť spochybnený celý Korán, keďže tento vyjadruje "božiu voľu".

Prešli 3 roky a doposiaľ pán Berrezouga nezodpovedal ani jednu zásadnú otázku z diskusie k jeho článku „Ano, je to mým jménem“:

1) Pán Berrezouga, je prosím Korán čisté slovo Božie? (...Vylučujete, že v ňom môžu byť kde tu zakomponované aj bludy, nepravda, diabolské myšlienky a pod.?).

2) Ktorý Korán (ktoré vydanie, ktorá verzia) neobsahuje také články, ktorými sa nedá ospravedlniť islamský terorizmus?

3) Podľa Vášho odhadu - koľko percent moslimov sa opiera o také verzie alebo vydania Koránu, ktoré neobsahujú žiadne nenávistné články? Je to viac ako 0,1%, viac ako 1%, alebo viac ako 10%?

4) Prednáška "Islam... fikcia, alebo realita?", na ktorú je odkaz nižšie, a ktorú predniesol rodený moslim Salman Hasan, vychádza z bežne dostupných verzií alebo vydaní Koránu, alebo z takých, z ktorých vychádzajú bojovníci Islamského štátu? https://www.youtube.com/watch?v=QFG_P_6NF50&feature=youtu.be

Vo svojom diskusnom príspevku zo 16.11.2015 mi k týmto otázkam napísal:

„Dobrý večer pane Burkert, jak jsem jednou uváděl, že napíšu celou rubriku na toto téma - válka a Korán, jelikož furt se opakují stejné otázky a budu v ní vysvětlovat historický kontext všech sporných veršů a uvedu i ostatní verše, které je balancují a které jsou přehlížené, jelikož Korán má být brán jako celek a v kontextu a pak budete mít možnost komentovat na konkrétní argumenty. Prosím o strpení, zatím reaguji na aktuální události. V žádném případě (by) jsem nenavrhoval nějaké fiktivní řešení, aniž bych měl argumenty pro jeho zdůvodnění, a to bude téma další rubriky. Hatem“.

Odvtedy som mu tieto otázky pripomenul viackrát, či už v diskusiách k jeho článkom, alebo na jeho FB; kde mi pomerne veľmi skoro (po pár otázkach) zakázal prístup.

Naposledy som mu ich položil 27.12.2017 v diskusii k jeho článku „Islam je reformovateľný...“.

Doposiaľ na tie otázky odpovede nedal. A to ani na tú najzásadnejšiu otázku: Ktorá verzia, alebo vydanie Koránu, nedáva príkaz ani „morálnu“ oporu k likvidovaniu neveriacich, resp. ktorou verziou sa nedá ospravedlniť islamský terorizmus voči inovercom?

Od 16.11.2015 rozobral len jeden nenávistný verš Koránu z mnohých a spravil tak 20.8.2017 vo svojom článku Vojna a Mír v Koránu - Zabíjejte je všude, kde je dostihnete. Část 1 - https://berrezouga.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=619562

pričom k danému článku ani nepovolil diskusiu.

A nižšie sú ďalšie zásadné otázky; konkrétne z decembra 2017,

ktoré vznikli v diskusii k jeho ďalšiemu článku - „Islam je reformovateľný, ale nie v Európe“, zverejnenom 18.12.2017, ktorým verejnosti, opäť sofistifikovane, podsúval, že islam je v poriadku, len ho treba reformovať... aj keď Korán (a teda aj islam) je nereformovateľný, lebo sám seba považuje za dokonalý, a za taký považuje aj životný príklad proroka Mohameda, a čo je dokonalé, to logicky nepripúšťa žiadne vylepšenia a nie to ešte zásadné zmeny. Bol to len ďalší pokus Hatema Berrezougu o lakovanie islamu, čomu nasvedčujú aj jeho reakcie v diskusii, kde, ak aj nejaké odpovede dal, tak išlo o odpovede zahmlievacie. Môžte si to tam overiť.

K otázkam:

5) Ak islam skutočne predstavuje vieru Tuniska, teda táto krajina zrejme chce ostať islamskou krajinou, a súčasne Tunisko skutočne chce byť demokratickou krajinou, chce skutočne chrániť akúkoľvek vieru, ďalej chce garantovať ochranu pri odpadnutí od islamu a ženám chce garantovať ochranu, ak si za muža vezmú inoverca..., viete povedať, s koľkými článkami Koránu je, a s koľkými článkami Koránu toto všetko zlučiteľné nie je?

5a) Viete citovať nejaký verš Koránu, ktorý by obsahoval sekulárny princíp? A ak takýto verš existuje, koľko iných veršov Koránu ho spochybňuje?

5b) Je demokracia bez sekulárneho princípu podľa Vás možná? A ak áno, je to v súlade s Koránom? Žiaden článok Koránu sekulárny princíp nevyvracia ani nespochybňuje?

5c) Naozaj si myslíte, že to, čo teraz pozorujete v Tunisku, nie je odklonom od islamu?,

5d) že nejde o napodobňovanie západného štýlu života, vrátane zavádzania demokracie, ale je to návrat k pravým koreňom islamu, resp. jeho očistenie od toho nepravého islamu???

6)

A čo zvyšné piliere islamu - Síra a Hadísy a Šaría? Je možné ich spojiť s demokraciou? Je možné ich reformovať?

6a) Alebo ich je možné od islamu oddeliť, alebo označiť ich ako neplatné? A ak áno, veríte, že je to reálne? A ak, tak odhadom, u akého veľkého percenta moslimov? Je to viac ako u jedného percenta, alebo viac ako u 10-tich percent? Čo na to hovoria, alebo čo by na to vo povedali imámovia? Napr. Tuniskí.

7) Aj keby sme vychádzali iba z Koránu, myslíte si, že Korán je tou pravou, alebo aspoň dobrou základňou, na ktorej je možné budovať demokraciu v islamských krajinách?

8)

Píšete, že islam je neprenositeľný, že ste za to, aby si islam držal svoje kultúrne prostredie. Ste ale jedným z tých, ktorý priamo alebo nepriamo pomáhate islam do Európy, alebo do Česka, prenášať. Veď islamu ste sa po svojom príchode do ČR až doposiaľ nevzdali, a navyše, ho vo svojich článkoch, ktoré dosahujú pomerne veľkú čítanosť a popularitu, propagujete, čím ho v Českej republike pomáhate šíriť. Nie je to v rozpore s Vašim tvrdením?

8a) Zároveň dodávate, že by ste si želali, aby islam nedeformovali ľudia, ktorí ho nepoznajú, alebo tí, ktorí k nemu konvertujú. Pokiaľ je známe, Vaša manželka tiež konvertovala. Ak je to pravda, na ňu sa to nevzťahuje, že je jednou z tých, ktorá deformuje islam?

9)

Ak je Korán, aspoň v zásade, slovom Božím, logicky by mal byť nadčasovým. Je?

9a) Ježišovo učenie nadčasové je. Súhlasíte? Nepotrebujeme v ňom nič ospravedlňovať historickým ani iným kontextom. Na rozdiel od učenia Mohameda. Pričom učenie Ježiša je o 600 rokov staršie. Ani tieto skutočnosti nedovolia, aby ste o Koráne, ako Božom zjavení, zapochybovali?

9b) Našiel ste v Koráne nejaké verše, ktoré sú nezlučiteľné s Božou láskou, spravodlivosťou, s Božími zákonmi, s Božími prikazániami, či s Božou vôľou?

9c) Ak sú v Koráne rozpory, platia tie verše Koránu, ktoré boli zjavené neskôr? Ak je to tak, je pravdou, že práve tie neskoršie verše Koránu sú viac ideologické ako náboženské?

Nasleduje 3. sada dotazov, na ktoré pán Berrezouga doposiaľ nezareagoval:

(Sú takisto z diskusie k jeho článku „Islam je reformovateľný, ale nie v Európe“)

10) „V Koránu jsou na více místech celkem jasná slova o nerovnoprávnosti mužů a žen. Pokud toto nyní pán Berrezouga zpochybňujete s tím, že to byl jen nějaký historický a etymologický kontext, který dneska již neplatí, tak stejným způsobem lze zpochybnit z Koránu daleko více věcí.“

Čo vy na to?

10a) „Je pak otázkou, kdo a pro koho má, či bude určovat, co z Koránu platí a co neplatí.“ Takže kto a pre koho?

11) Jazykový argument je poslední zoufalý pokus, jak se zbavit kritiků.

Je sice pravdou, že v překladu se ztratí některé detaily a jemnosti. Ovšem pokud překlad není zásadním způsobem překroucený, lze i z překladu velmi dobře zjistit podstatnou myšlenku a celkový kontext. Takže i když je nějaká jednotlivá část přeložena chybně a mění původní význam nějakého výroku, na celkovém vyznění to nic nemění."

Čo vy na to?

12) "Vím, že to pro Vás musí znít velmi tvrdě, ale začnete-li mezi sebou porovnávat morální kvality Ježíše a Muhammada, tak pokud nehodláte zavírat oči před pravdou, spatříte Světlo a temnotu."

Skúšali ste to? A ak áno, s akým výsledkom?

12a) Ktoré veci sú v Koráne také, ktoré nie sú v učení Ježiša a sú významné pre duchovný vzostup?

13) „Nemá smysl odvolávat se na nějaké odborné disputace, protože podstatné je, jak se principy islámu projevují v životech stamiliónů obyčejných lidí.“

Zoberme si napr. úroveň "dodržiavania" základných ľudských práv v islamských krajinách. Môžeme na základe výšky tejto úrovne povedať, že princípy islamu sú dobré? Alebo môžeme povedať, že islam túto úroveň nejako zásadne neovplyvňuje, že na ňu nemá vplyv?

14) O čo by svet prišiel ak by nebol islam?

14a) O čo nové Korán duchovne obohatil tento svet, čo by už nebolo známe z iných náboženstiev alebo filozófií?

Otázky, ktoré pánovi Berrezougovi ešte verejne neboli položené, a budem veľmi prekvapený a rád, ak na ne odpovede dá:

15) Prečo viaceré Vaše články pripúšťajú diskusie? Nie je to znak islamu, v ktorom sa spochybňovanie proroka a Alaha nepripúšťa? Alebo sa pripúšťa? Bez akýchkoľvek následkov?

16) Tvrdíte, že český preklad Koránu je zlý, resp. nie je hodnoverný. Týka sa to len tých nenávistných, alebo aj mierumilovných článkov? Všetky nenávistné články, ktoré český preklad Koránu obsahuje, sú zle preložené? Len ja som ich tam napočítal okolo 50.

17) Ak Vám na blogu kladiem nepohodlné otázky, vyzývate ma do verejnej debaty, ktorá by sa zaznamenávala... A čo iné, ako verejné debaty, alebo verejné diskusie, sú diskusie pod Vašimi, alebo mojimi článkami?

17a) Prečo do diskusií pred TV obrazovkami (ak máte potrebu sa tam blýskať) si radšej nepozvete predstaviteľov islamu a imámov, ktorí sú v príkrom rozpore s viacerými Vašimi tvrdeniami? Prečo sa nepokúsiť presvedčiť ich tam napr. o tom, že Síra a Hadísy sú nedôveryhodné a sú v príkrom rozpore s Koránom a preto by mali byť z islamu vylúčené?

17b) Naozaj sú všetky zvrhlosti, ktoré Mohamedovi pripisuje islam v Hadísoch a Síre, vymyslené, resp. neoprávnene mu pripísané? A ak áno, prečo Hadísy a Síra v moslimskom svete spravidla zostávajú v platnosti?

18) Je pravdou, že Korán na 91 miestach velebí Mohameda ako dokonalý vzor a ako dokonalého moslima? Resp. na koľkých miestach tak robí? A ak ho velebí hoci len na jednom mieste, nejde o modlárstvo? Nemali by si skôr sami ľudia, hlavne v moslimských krajinách, spraviť na Mohameda názor, či je hodný nasledovania? Je lepšie ak sa im podsúva, aby slepo prijali, že Mohamed je dokonalý vzor?

Doplnené 2.1.2019

o otázky, ktoré vyplynuly z môjho článku Prečo ne/zostať moslimom z 26.12.2018, ku ktorému sa pán Berrezouga vyjadril vo svojom článku O Vánocích, aneb když je někdo přejedený, ale stále má místo pro Berrezougu z 27.11.2018, ale na dotazy nereagoval:

19) Moslim to nie je osoba, ktorá sa, hoci aj od narodenia za moslima označuje, alebo sa tak ako dospelá necháva označovať, ale moslimom je osoba, ktorá nasleduje „dokonalý“ príklad proroka vyobrazeného v oficiálnom islamskom životopise proroka Mohameda.

Na strane druhej tu existuje aj iný životopis proroka Mohameda, v ktorom Mohamed nevystupuje ako vysoko negatívna osoba, ale naopak.

Odhadom, pre koľko percent dnešných moslimov by bol takýto prorok vôbec príťažlivý, alebo aspoň akceptovateľný?

19a) Je daný pozitívny „obraz“ proroka Mohameda, pán Berrozouga, pre Vás akceptovateľný? Ak nie, uveďte prosím dôvody.

20) Pán Berrezouga, tvrdíte, že ak by ste sa mali vzdať islamu, museli by ste sa vzdať svojej identity, lebo pre Vás islam nepredstavuje náboženstvo, ale súčasť osobnej identity ako Tunisana, a ak by ste sa mali vzdať islamu, to je akoby od Čecha chceli, aby prestal byť Čechom... Ak je to ta, otázka znie:

Súhlasíte s tvrdením, že ak niekomu naozaj záleží na svojich "koreňoch", v danom prípade na islame a konkrétnej islamskej krajine, tak neuteká z daného prostredia za lepším životom do Európy, navyše úplne inak orientovanej ako na islam, ale snaží sa byť užitočný, aj po stránke duchovnej, v krajine a v islamskom prostredí, ktoré spája so svojou identitou?

Ak s daným tvrdením nesúhlasíte, uveďte prosím dôvody.

20a) Je možné rodených moslimov, ktorí odvrhli islam (lebo ho začali považovať za totalitnú ideológiu), označiť spravidla za rozpoltené osobnosti, ktoré stratili svoju identitu?

21) Uvádzate, že ateizmus nie je žiadna výhra, že nedáva zmysel; rovnako ako nedáva zmysel výmena jednej rozprávky za druhú. Bolo to v súvislosti s islamom. Preto otázka znie, ako to ide dohromady: ak islam na jednej strane označujete nepriamo za rozprávku, a na strane druhej túto rozprávku, spolu s krajinou, kde ste sa narodili, priraďujete k svojej identite. Ako môže inteligentný človek označovať sám seba za moslima, keď samotný islam označuje za rozprávku?

22) Tvrdíte, že problém nie je islam, ale jeho nesprávne výklady, resp. jeho praktikovanie doslova a do písmena. No tak si predstavme, že by sme napr. prikázanie: „Nezabiješ“, prestali brať doslovne a odbočovali by sme len trošičku... a začali by sme tak zabíjať „len“ kde tu... a „len“ z času na čas..., ale „len“ čisto nepohodlných ľudí..., alebo „len“ nejakých inovercov... V 90-tich percentách prípadov by sme ale dané prikázanie brali doslovne. Bolo by to zle, ak by sme si takto počínali? Alebo správnejšie by bolo ak by sme ho doslovne nebrali?

22a) Ježišovo učenie je od Mohamedovho o 600 rokov staršie. V zásade zostalo aj po dvoch tisícoch rokoch zrozumiteľné aj pre jednoduchých ľudí. Nepotrebuje, na rozdiel od Koránu, vylepšenia a už vôbec nie krkolomné výklady a kontexty otáčajúce zmysel viet alebo hoci len slov. Ani tento fakt nevrhá na Korán tieň pochybnosti?

23) Koľko nenávistných článkov by muselo byť v Koráne, aby ste mohli povedať, že tak to je už príliš na to, aby niečo také mohlo byť považované za náboženstvo?

Autor: Marcel Burkert | pátek 14.12.2018 22:55 | karma článku: 29.65 | přečteno: 1118x

Další články blogera

Marcel Burkert

„Děkuji“ od Karla Kryla & Otravujú ma všetky tie želania k Vianociam a do Nového roku

Vianoce aj Silvestra chcem mať pokojné a radostné, ale ak musím, alebo mám reagovať na všetky tie „esemesky“, emaily, pokojné a radostné ich nemám,

5.1.2020 v 14:31 | Karma článku: 13.29 | Přečteno: 404 | Diskuse

Marcel Burkert

Romantický mýtus o nábožensky tolerantnej stredovekej al-Andalusii

Okolo spolužitia židov a moslimov v Andalúzii vznikla na sklonku 19. storočia romantická legenda, lebo židovskí intelektuáli v tom období začali byť zdesení z nárastu agresívneho antisemitizmu v Európe

12.10.2019 v 20:33 | Karma článku: 22.07 | Přečteno: 571 | Diskuse

Marcel Burkert

Malaga - 2. najväčšie a 4. najkrajšie mesto Andalúzie

(Po Seville, Córdobe a Granade). Nie je to až tak dávno, čo Malaga bola viacmenej len prestupnou stanicou pre tých, ktorí mierili na slnečné juhošpanielske pobrežie Costa del Sol. V posledných sa to ale výrazne zmenilo.

28.8.2019 v 23:55 | Karma článku: 8.74 | Přečteno: 305 | Diskuse

Marcel Burkert

Córdoba - 3. najväčšie a 2. najkrajšie mesto Andalúzie. Vďaka Arabom?

Córdobu založili v 2. storočí pred Kr. Feničania. V roku 152 pred Kr. bolo mesto pripojené k Rímskej ríši. Neskôr mesto dobyla Byzantská ríša, potom Vizigóti. V tom čase mesto upadalo. V roku 711 ho dobyli Arabi

12.8.2019 v 23:23 | Karma článku: 15.63 | Přečteno: 398 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

Miroslav Gruner

Koronavirus zvesela a naděje. Z Lán i ze Strakovky. Taky laciný zájezdy do Itálie letos!

Koronavirus přinese radost jak premiérovi, protože asi bude možno tím pádem snadno zakázat demonstrace Milionu chvilek, to ze zdravotně-preventivních důvodů. A ovšem i naději mnoha zlým ošklivým nepřátelům churavějícího Miloše Z.

25.2.2020 v 14:57 | Karma článku: 12.23 | Přečteno: 491 | Diskuse

Ladislav Větvička

Pubertalni Pirati namalovali kosočtverec na vrata a fčil si tleskaju, jak su dobři

Jak male děcka. Tajak zme my malovali kosočtverce susedum na vrata, když nas vyhaňali ze zahrady, bo zme kradli kobzole do ohňa, tak samo se zachovali prašti radni.

25.2.2020 v 14:14 | Karma článku: 43.88 | Přečteno: 2803 | Diskuse

Vladimír Kroupa

Česko prý má pandemický plán, bude nám ale něco platný…?

Dle slov našeho pana ministra zdravotnictví je naše země na případnou výzvu zvanou koronavirus, údajně připravena. Máme prý pandemický plán...

25.2.2020 v 11:51 | Karma článku: 38.75 | Přečteno: 2967 | Diskuse

Jiří Turner

Budeme mít symbol rekatolizace i symbol odporu proti putinizaci!

V brzké době bude na Staroměstském náměstí znovupostaven Mariánský sloup a náměstí před ruskou ambasádou ponese jméno Borise Němcova, který byl za svého života neoficiálním „předsedou fanklubu“ Vladimira Vladimiroviče.

25.2.2020 v 11:23 | Karma článku: 15.29 | Přečteno: 480 | Diskuse

Jan Bartoň

Čínská chřipka sto let od španělské

Světová pandemie tak zvané španělské chřipky probíhala v letech 1918 až 1920. I ona měla ale pravděpodobně původ v Číně a v českých zemích si vyžádala desítky tisíc obětí.

25.2.2020 v 8:00 | Karma článku: 33.10 | Přečteno: 4490 | Diskuse
Počet článků 73 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 1187

Xenofób..., bežec na dlhé trate a dekonšpirátor; teda mám za to, že za zlom vo svete nie sú ani USA, ani Židia, ani tajné spolky, ale prepestovaný rozum, absolútna neznalosť zmyslu života, duchovná lenivosť. Neschvaľovateľ ruskej okupácie Ukrajiny, kritik socializmu s "ľudskou tvárou", aktívny skeptik poukazujúci na nebezpečenstvá vyplývajúce zo silne pokriveného učenia proroka Mohameda, slepej viery v toto učenie, alibizmu moslimských a európskych lídrov, pseudohumanizmu a fanatického multikulturalizmu. 

 

Na blogu iDnes od 10.1.2010 článkom "Čo je cennejšie, zdravie, alebo poznanie?". Na blogu Sme od r. 2007. http://burkert.blog.sme.sk/

 

 

Prodáváte rasistické zákusky, tvrdí zákazníci. Tradiční, brání se výrobce

Čokoládová pusinka, zákusek populární hlavně během německých únorových karnevalů, narazila na odpor kvůli svému...

Všichni jste krásní, říká modelka. Předávání cen moderovala zcela nahá

Modelka Ibi Støvingová (45), která moderuje dánskou verzi americké show Naked Attraction, vyvolala pozdvižení...

Vždycky jsem byla obdařenější prsatice, směje se Lucie Benešová

Chtěla domek na Sicílii, ale nakonec si pořídila hezké místo pro stavbu v Jizerských horách. „Mám plno plánů, pořád...

PRVNÍ DOJMY: Co až tvé nahé fotky uvidí mamka? I herečky V síti pláčou

Vít Klusák zažívá věk zralosti. Zatímco v debutu Český sen ubližovala mystifikace neškodným zástupům toužícím po...

Hospody, kolo a památky. Orlando Bloom si v Česku užívá se psem i snoubenkou

Orlando Bloom (43) natáčí v české metropoli seriál Carnival Row. Kromě herectví se tu nejčastěji věnuje svému psovi,...