Úterý 25. února 2020, svátek má Liliana
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Úterý 25. února 2020 Liliana

Ani neveriacim Čechom neprekáža, že ich najobľúbenejší moslim - Berrezouga, obhajuje Korán

15. 08. 2017 11:55:00
Česi, ktorí čítajú články obľúbeného moslimského blogera Hatema Berrezougu, zrejme veria tomu, že Korán je v pohode, stačí len „sporné koránske verše“ dať do „historického kontextu“, čo je často používaný argument pána Berrezougu.

Ak by Česi "historický kontext Koránu" za dostatočný argument na ospravedlnenie zvráteností v Koráne nepovažovali, teda videli by v ňom napriek tomu v prvom rade ideový zdroj terorizmu, popularita blogera Berrezougu by u nich asi sotva bola tak vysoká. Tá mi neprekáža, aj ja klikám na karmu viacerých jeho článkov. Prekvapuje ma len, že doposiaľ, pokiaľ viem, nikto z Čechov nemá vážnejšie výhrady proti argumentácii, ktorou pán Berrezouga obhajuje Korán, resp. tie výhrady voči jeho argumentácii by aj verejne vyjadril, napr. formou článku tu na blogu iDNES.

Hneď na úvod by som chcel položiť dôraz na Berrezougovo slovné spojenie - „sporné koránske verše“. Lebo u pána Berrezougu som ani raz nezaznamenal, žeby násilné koránske verše proti neveriacim označil za zvrátené, nenávistné, ktoré sú v príkrom rozpore so základnými ľudskými právami a slobodami; alebo aspoň za verše, ktoré, minimálne v dnešnej dobe, nie sú v súlade s vôľou islamského boha.

Argumenty, ktorými pán Berrezouga obhajuje Korán:

Argument č. 1:

V diskusii k jeho článku „Konvertita ako užitočný idiot“, z 1. 8. 2017, pán Berrezouga na otázku, či je schopný dištancovať sa od nenávistných veršov Koránu, napísal, že nepotrebuje sa dištancovať od ničoho čo ja nepoznám... pričom na inom mieste poukázal na to, že český preklad Koránu je zlý, resp. tendenčný (je tam asi príliš veľa násilia proti neveriacim), a ani ten anglický nie je v poriadku, a je treba vychádzať z pôvodného arabského originálu, brať do úvahy etymológiu, ktorá skúma pôvod, prvotný význam a históriu slov.

Z toho nepriamo vyplýva, že existuje verzia Koránu, ktorá je v poriadku, ktorá nie je nenávistná voči neveriacim. A potvrdzuje to aj slovami, že neprestal veriť v Korán. Lenže v Korán neprestali veriť ani tí, ktorí páchajú samovražedné teroristické útoky proti neveriacom na základe jeho nenávistných článkov a zaručenej odmeny pre tých, ktorí padnú v boji na ceste Allaha. Pričom títo bojovníci nevychádzajú z českého prekladu Koránu (údajne pokriveného), ale povedal by som, že hlavne z arabskej verzie. Nie je vylúčené, že aj z originálu.

Pri tomto jednoznačne aj ja sám uznávam dôležitosť etymológie, a som toho názoru, že veľa deformácií je v Koráne jednak z toho dôvodu, že pôvodný Korán bol údajne napísaný v pomerne nedokonalej, resp. nedostatočne vyvinutej reči, a to vo vtedajšej syro-aramejčine, a jednak z dôvodu, že určiť správny pôvodný význam všetkých slov tejto reči je problém. Na strane druhej je len sotva možné domnievať sa, a už vôbec nie tvrdiť, iba ak slepo veriť, že všetky tie zvrátenosti, ktoré sa do Koránu dostali, a to v mimoriadne veľkom počte, sú iba dielom nesprávneho prekladu.

V diskusii k Berrezougovmu článku „Ano, je to mým jménem“, ktorým reagoval na parížsky islamský teroristický masaker z 13.11.2015, som mu položil tieto otázky:

1. Pán Berrezouga, je prosím Korán čisté slovo Božie?

2. Ktorý Korán neobsahuje také články, ktorými sa nedá ospravedlniť teror v Paríži?

3. Koľko percent moslimov sa opiera o také verzie alebo vydania Koránu, ktoré neobsahujú žiadne nenávistné články?

4. Prednáška "Islam... fikcia, alebo realita?", na ktorú je odkaz nižšie, a ktorú predniesol rodený moslim Salman Hasan, vychádza z bežne dostupných verzií alebo vydaní Koránu, alebo z takých, z ktorých vychádzajú bojovníci Islamského štátu? https://www.youtube.com/watch?v=QFG_P_6NF50&feature=youtu.be

Vo svojej odpovedi (zo 16.11.2015) k tomu uviedol: „Dobrý večer pane Burkert, jak jsem jednou uváděl, že napíšu celou rubriku na toto téma - válka a Korán, jelikož furt se opakují stejné otázky a budu v ní vysvětlovat historický kontext všech sporných veršů a uvedu i ostatní verše, které je balancují a které jsou přehlížené, jelikož Korán má být brán jako celek a v kontextu a pak budete mít možnost komentovat na konkrétní argumenty. Prosím o strpení, zatím reaguji na aktuální události. V žádném případě (by) jsem nenavrhoval nějaké fiktivní řešení, aniž bych měl argumenty pro jeho zdůvodnění, a to bude téma další rubriky. Hatem“.

Odvtedy som mu tieto otázky položil ešte minimálne jeden krát. Doposiaľ však neuviedol, ktorá verzia, alebo vydanie Koránu, nedáva príkaz ani „morálnu“ oporu k likvidovaniu neveriacich. Naozaj neviem aké otázky môžu byť v dobe, keď doslova zúria islamské teroristické útoky na neveriacich, výrazne aktuálnejšie a dôležitejšie ako vyššie uvedená otázka. Lebo ak nenásilná verzia Koránu neexistuje, tým definitívne padá aj posledná maska totalitnej ideológia schovávajúcej sa za náboženstvo, a je preto najvyšší čas dať mimo zákon v prvom rade nenávistné články jeho nosného piliera – Koránu (minimálne do času kým neprestanú teroristické útoky motivované jeho článkami). A kto ich bude naďalej šíriť, propagovať, verejne obhajovať, alebo schvaľovať, mal by niesť trestnú zodpovednosť.

Zvlášť ak podľa európskych trestných zákonov je trestné čo i „len“ navádzanie na „jednu jedinú vraždu".

A islam, resp. články Koránu, navádzajú na vraždenie hromadné; aj keď „len“ neveriacich.

A ak je trestná propagácia hnutí smerujúcich k potlačovaniu základných ľudských práv a slobôd, rovnako trestná by mala byť aj propagácia Koránu, ak sa deje bez výhrad, teda bez poukazu na to, že jeho určité články vedú k potlačovaniu základných ľudských práv a slobôd. A priťažujúcou okolnosťou by pri tomto malo byť to, ak niekto takéto články propaguje priamo a vyzýva veriacich, aby sa podľa nich správali.

Keby Korán dával súhlas na zabitie v nutnej obrane, teda tých, ktorí bezprostredne ohrozujú náš život, to by problém nebol. Žiaden vyznávač Koránu by na základe toho nemohol páchať teror a už vôbec nie voči civilistom. Problémom je ale to, že Korán prikazuje zabíjať neveriacich kdekoľvek budú títo nájdení. Teda nie len útočiacich neveriacich vojakov, ale neveriacich ako takých, teda vrátane neveriacich starých ľudí, žien a detí. A presne to robia islamskí teroristi pri svojich samovražedných útokoch.

Argument č. 2:

Tým je argument, že Korán obsahuje aj mierumilovné články, ktoré vyrovnávajú tie nenávistné..., Nuž tento argument má asi tak veľkú váhu, akú by mal argument učiteľa etiky, ktorý by sa bránil tým, že nemôžu mu zakázať učiť na školách, veď on okrem nenávisti voči určitým skupinám osôb učil žiakov aj láske...a to približne v rovnakom pomere!!!... a len niektorí jeho žiaci si jeho nenávistné slová vzali k srdcu a dopustili sa trestného činu vraždy... Nehovoriac o tom, že islamskí teroristi zjavne postupujú podľa pravidla, že pri rozporoch v Koráne platí to, čo bolo zjavené, alebo ich prorokom vykonané, neskôr. A práve k poslednému obdobiu života proroka sa viažu nenávistné verše vyzývajúce na likvidáciu neveriacich.

Argument č. 3 & Najväčšia "perla":

A v prípadoch koránskych veršov, u ktorých aj pán Berrezouga priamo alebo nepriamo pripustí, že nie sú mierumilovné, nastupuje argument č. 3 - „historický kontext“...

Tento je akousi čarovnou formulkou, ktorá ak aj nie je schopná zmeniť temno na svetlo, tak aspoň nad ním vytvorí sivú hmlu, aby nikto nemohol odhaliť, že ide o veci temné, nie svetlé.

Odvolaním sa na „historický kontext“ sa ľuďom podsúva to, že ak sa aj v Koráne „náhodou“ nájdu nenávistné články, netreba sa nad tým príliš pozastavovať. Je potrebné ich len jednoducho umiestniť do „historického kontextu“ a tým je vec je vybavená..., Korán naďalej ostáva neomylnou svätou knihou..., ktorá do posledného slova a písmena zjavuje konečnú božiu vôľu...

Osobne za týmito argumentmi vnímam číry alibizmus, za ktorým je snaha udržať pri živote čo najdlhšie stavbu stojacu na zlých základoch, a to z obavy, že tá stavba by sa mohla zrútiť a padnúť rovno na tých, čo ju podopierajú.

Dovolím si zacitovať jeden diskusný príspevok venovaný pánovi Berrezougovi: „V Koránu jsou na více místech celkem jasná slova o nerovnoprávnosti mužů a žen. Pokud toto nyní zpochybňujete s tím, že to byl jen nějaký historický a etymologický kontext, který dneska již neplatí, tak stejným způsobem lze asi zpochybnit z Koránu daleko více věcí. Je pak otázkou, kdo a pro koho má či bude určovat, co z Koránu platí a co neplatí.“

Rodený moslim Salman Hasan, ktorý nemá strach otvorene kritizovať aj Korán, poukazuje na duality v islame. Podľa neho sa z istého uhlu pohľadu môže zdať, že sme si všetci rovní (Korán 2:62 Súra Al-Baqarah). Keď ale Mohamed odišiel z Mekky do Mediny stal sa z náboženského vodcu vojenský vodca a to čo povedal Alah Mohamedovi v Mekke to už zrazu neplatilo. Aj z ľudí Knihy (židia a kresťania) sa stávajú neveriaci, lebo neveria v Mohamedovo posolstvo a nastoľované je nariadenie, aby ich moslimovia zabíjali, sekali im hlavy a ruky. Keď sa na to opýtate moslima, tak vám povie, že: Nie, nie, nie, to už neplatí! Ale vzápätí vám povie, že slovo Alaha sa nesmie meniť...

"Historický kontext Koránu" je jedným z vrcholných diel, alebo vynálezov alibizmu, ktorý má slúžiť na ospravedlnenie celého množstva násilností a neprávosti v Koráne a to tak, aby na ňom nebolo zmenené ani len slovo, resp. tak, aby z neho nevypadla ani jedna násilnosť, veď ide o čisté slovo "boha",, resp. jeho "najsvätejšiu vôľu"... Je za ním zbabelosť priznať si, že Korán ani v tej najmenej nenávistnej verzii zďaleka nie je len dielom Alaha, ale aj Temna, alebo Zla v tej najhoršej, najľstivejšej podobe.

„Ano, je to mým jménem.“ & Ukážkový alibizmus

Mnohým sa môže zdať, že pán Berrezouga islam kritizuje. Áno, kritizuje, ale nie jeho hlavný zdroj - Korán, ktorý je zjavne ideovým zdrojom islamského terorizmu; ak nepočítame nie nenávistnú verziu Koránu, ktorú, zdá sa, pozná len pán Berrezouga.

Ku kritike Koránu, ako takého, z jeho strany nedošlo dokonca ani v článku „Ano, je to mým jménem“, ktorý zožal pomerne veľkú pozitívnu odozvu. Už samotný názov článku čitateľom imponoval. Títo s veľkými sympatiami pozitívne hodnotili počin moslima, ktorý mal odvahu priznať, že teror bol spáchaný aj v jeho mene a zvlášť, keď v článku uviedol, že dnešní terorismus má náboženství, a je jím bohužel islám a všechno co se děje, se děje ve jménu všech muslimů...

Avšak pri bližšom pohľade človek mohol zistiť, že pán Berrezouga v tej najzásadnejšej otázke hovorí v podstate len to, čo vo všeobecnosti nepriamo hovoria aj moslimskí predstavení po každom islamskom teroristickom útoku na neveriacich - Vinu na nich nenesie Korán!!!, na vine sú jeho „chybné interpretácie“ o ktoré sa teroristi opierajú.

Áno, v danom článku má pán Berrezouga plno sympatických výziev k moslimom, napr., že každý muslim, který chce žít v Evropě, musí především prokázat loajalitu vůči evropským zemím. Tieto jednoznačne kvitujem. Kvitoval by som aj jeho návrhy ako predísť krvavému konfliktu dvoch odlišných „kultúr“, ku ktorému Európa otvorených dverí smeruje; ak by tie návrhy neboli utopistické.

V článku chýba čo i len náznak kritiky hlavného ideového zdroja islamského terorizmu - Koránu. Kritika sa týka len a len regresívnych a agresívnych foriem či smerov islamu. Akoby Korán agresívny vôbec nebol.

V podobnom duchu sa nesie aj jeho návrh, že veškeré džihadistické myšlení omezené na válčení a agresi vůči civilistům či hostitelským zemím musia byť v Európe úplne zakázané... Teda nechce dať mimo zákon verše Koránu navádzajúce na viacmenej hromadnú likvidáciu neveriacich (aj keď navádzanie čo i len na jednu vraždu je podľa európskych trestných zákonov závažným trestným činom), ale chce dať mimo zákon len džihadistické myslenie. Aj keď toto myslenie jasne vyplýva zo samotného Koránu. Minimálne z toho, v ktorý zrejme verí drvivá väčšina moslimov. A ak existuje nie nenávistná verzia Koránu, nevidím veľký problém v tom, aby sa uviedla, ktorá to je, resp. o aký preklad a vydanie Koránu ide. A hlavne, malo by sa ním mávať pred čo najväčším počtom moslimov, a nie len v Čechách, ale hlavne v moslimských krajinách. Ale to sa nedeje.

V opačnom prípade mi to pripadá tak, že je nevyhnutné brániť „nepoškvrnenosť, či neomylnosť Koránu“, za každú cenu, aj keby v mene jeho nenávistných článkov mali byť teroristické útoky na neveriacich 10 krát častejšie ako sú v posledných rokoch. Rád by som sa mýlil, ale v každom prípade by som rád poznal to číslo: Kde je tá hranica počtu islamských teroristických v EÚ za jeden rok, aby EÚ plošne na svojom území dala tieto články mimo zákon?

Podobne alibistický Berrezougov návrh je ten, v ktorom hovorí, že všetky koránské verše mluvící o válčení musí být umístěny do jejich historického kontextu a v žádném případě nemají dostat univerzální a nadčasovou platnost, jak se tomu děje právě u těch radikálních skupin...

Takže je to tu opäť: Koránske verše hovoriace o „válčení“ musia byť umiestnené nie mimo zákon, ale len do historického kontextu... Naozaj podarené... Tu je odkaz na daný článok: http://berrezouga.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=484192

Záver:

Komunistický režim u nás padol keď som mal 21 a pol roka, preto si čo to ešte pamätám a mám za sebou aj mnohé neskoršie debaty s tými, čo srdcom zostali komunistami aj po revolúcii. Považujem ich za obete. Mnohým za komunizmu „vymyli mozgy“ aj keď boli, alebo sú, dobrými ľuďmi. Verili komunistickej ideológii a vedeli celkom presvedčivo argumentovať v jej prospech. V podstate ale hovorili to isté, čo dnes hovoria slušní moslimovia o svojej viere a to, že pôvodná idea bola dobrá, to len ľudia ju pošpinili..., všetky negatívne javy sú deformácie, že je to odchýlka od správnej cesty... A tieto javy aj odsudzovali, rovnako ako dnes moslimovia odsudzujú islamské teroristické útoky. A bolo úplne márne poukazovať na zvrátené texty komunistickej ideológie. A ak sa v jej mene stali zločiny, na vine boli len konkrétni jednotlivci, nie ideológia. Presne tak ako to dnes vidíme u islamu resp. páchaní teroru v jeho mene.

Je tu len jeden rozdiel, ale zato veľmi tragický. Vysvetlím: Dodnes je v bývalých komunistických krajinách množstvo ľudí, ktorí ospevujú komunizmus. Nevedia sa svojej viery zbaviť a ani nevedia, že sú obeťami. Moslimovia to majú oveľa ťažšie, lebo u nich je viera v ideológiu ešte navyše previazaná s oddanou náboženskou vierou (viď Berrezouga, ktorý tiež oddane verí v Korán), ktorá hovorí, že ideový zdroj islamu (ideológie) – Korán, je neomylný, nie sú tam žiadne deformácie, žiadne zvrátenosti, ide o poslednú vôľu „boha“ a chyba je len v ľuďoch, ktorí to vidia inak a nepresvedčili ich ani vyššie uvedené 3 „argumenty“.

Rád by som vedel, či pánovi Berrezougovi ide o obhajobu hlavného zdroja islamu (Koránu), ako diela, ktoré je neomylné a plne v súlade s poslednou zjavenou vôľou boha, minimálne Alaha. (Ježišov Boh je diametrálne odlišný od toho, ktorý stojí za Koránom).

Tento môj blog je nielen verejnou „výzvou“, dotazom, či prosbou voči pánovi Berrezougovi, aby doložil, ktorá verzia Koránu neprikazuje likvidovať neveriacich a ani nedáva „morálnu“ oporu teroristom (platí to v prípade, že pán Berrezouga na „duchovnej čistote“ či neomylnosti Koránu si chce zakladať aj naďalej), ale chcel by som ním aj predostrieť otázku čitateľom, a to: Do akej miery môže byť užitočná kritika islamu zo strany moslima, ak základný zdroj islamu (Korán) obhajuje, resp. nenachádza na ňom nič zlé, aj keď tento poskytuje rad článkov „morálnej“ podpory na vraždenie tých, ktorí nezdieľajú tú „pravú vieru“. Opak toho doposiaľ nikto nepreukázal; minimálne na Slovensku a v Česku, A nič nenasvedčuje, že v iných krajinách je tomu inak.

Verím tomu, že pán Berrezouga je dobrý človek. Vážim si u neho, že ako jeden z mála moslimov sa snaží o islame diskutovať, aj keď na nepohodlné otázky neraz odpovedá zahmlievaním (o tom možno článok nabudúce), a že je len možno jeden z 10.000 moslimov, ktorý má odvahu verejne spochybniť islamské právo, islamský životopis proroka Mohameda a tiež množstvo údajných prorokových výrokov (okrem Koránu). Ak by žil v moslimskej krajine, a bol by tam tak otvorený ako tu, s najväčšou pravdepodobnosťou by už bol dávno zavraždený a teda umlčaný. A ak by žil v nejakej krajine západnej Európy, kde podiel moslimskej populácie je niekoľko percentný, dajme tomu v Nemecku, musel by žiť pod policajnou ochranou. Rovnako oceňujem aj jeho výzvy k ostatným moslimom. Avšak to, že obhajuje Korán, ktorý je zjavne ideovým zdrojom islamských teroristických útokov (jeho nenásilná verzia doposiaľ objavená nebola), tým svoje pozitívne snahy myslím si neguje, znižuje, či spochybňuje.

Súvisiace články:

- Zoznámte sa s „náboženstvom mieru“. A zvlášť s jeho extrémne „mierumilovnými“ článkami https://dennikn.sk/blog/zoznamte-sa-s-nabozenstvom-mieru-a-zvlast-s-jeho-extremne-mierumilovnymi-clankami/

- Prorok Mohamed ako ho nepoznáme. A ako bolo pokrivené jeho učeniehttps://burkert.blog.sme.sk/c/388548/prorok-mohamed-ako-ho-nepozname-a-ako-bolo-pokrivene-jeho-ucenie.html

- Hľadá sa Korán bez nenávistných článkov. Zn.: Akútne!https://burkert.blog.sme.sk/c/389291/hlada-sa-koran-bez-nenavistnych-clankov-zn-akutne.html

- Zažalujte ma prosím; ak skutočne podnecujem nenávisť voči moslimomhttps://burkert.blog.sme.sk/c/389500/zazalujte-ma-prosim-ak-skutocne-podnecujem-nenavist-voci-moslimom.html

Autor: Marcel Burkert | úterý 15.8.2017 11:55 | karma článku: 24.44 | přečteno: 1117x

Další články blogera

Marcel Burkert

„Děkuji“ od Karla Kryla & Otravujú ma všetky tie želania k Vianociam a do Nového roku

Vianoce aj Silvestra chcem mať pokojné a radostné, ale ak musím, alebo mám reagovať na všetky tie „esemesky“, emaily, pokojné a radostné ich nemám,

5.1.2020 v 14:31 | Karma článku: 13.29 | Přečteno: 404 | Diskuse

Marcel Burkert

Romantický mýtus o nábožensky tolerantnej stredovekej al-Andalusii

Okolo spolužitia židov a moslimov v Andalúzii vznikla na sklonku 19. storočia romantická legenda, lebo židovskí intelektuáli v tom období začali byť zdesení z nárastu agresívneho antisemitizmu v Európe

12.10.2019 v 20:33 | Karma článku: 22.07 | Přečteno: 571 | Diskuse

Marcel Burkert

Malaga - 2. najväčšie a 4. najkrajšie mesto Andalúzie

(Po Seville, Córdobe a Granade). Nie je to až tak dávno, čo Malaga bola viacmenej len prestupnou stanicou pre tých, ktorí mierili na slnečné juhošpanielske pobrežie Costa del Sol. V posledných sa to ale výrazne zmenilo.

28.8.2019 v 23:55 | Karma článku: 8.74 | Přečteno: 305 | Diskuse

Marcel Burkert

Córdoba - 3. najväčšie a 2. najkrajšie mesto Andalúzie. Vďaka Arabom?

Córdobu založili v 2. storočí pred Kr. Feničania. V roku 152 pred Kr. bolo mesto pripojené k Rímskej ríši. Neskôr mesto dobyla Byzantská ríša, potom Vizigóti. V tom čase mesto upadalo. V roku 711 ho dobyli Arabi

12.8.2019 v 23:23 | Karma článku: 15.63 | Přečteno: 398 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

Miroslav Gruner

Koronavirus zvesela a naděje. Z Lán i ze Strakovky. Taky laciný zájezdy do Itálie letos!

Koronavirus přinese radost jak premiérovi, protože asi bude možno tím pádem snadno zakázat demonstrace Milionu chvilek, to ze zdravotně-preventivních důvodů. A ovšem i naději mnoha zlým ošklivým nepřátelům churavějícího Miloše Z.

25.2.2020 v 14:57 | Karma článku: 12.23 | Přečteno: 491 | Diskuse

Ladislav Větvička

Pubertalni Pirati namalovali kosočtverec na vrata a fčil si tleskaju, jak su dobři

Jak male děcka. Tajak zme my malovali kosočtverce susedum na vrata, když nas vyhaňali ze zahrady, bo zme kradli kobzole do ohňa, tak samo se zachovali prašti radni.

25.2.2020 v 14:14 | Karma článku: 43.88 | Přečteno: 2803 | Diskuse

Vladimír Kroupa

Česko prý má pandemický plán, bude nám ale něco platný…?

Dle slov našeho pana ministra zdravotnictví je naše země na případnou výzvu zvanou koronavirus, údajně připravena. Máme prý pandemický plán...

25.2.2020 v 11:51 | Karma článku: 38.75 | Přečteno: 2967 | Diskuse

Jiří Turner

Budeme mít symbol rekatolizace i symbol odporu proti putinizaci!

V brzké době bude na Staroměstském náměstí znovupostaven Mariánský sloup a náměstí před ruskou ambasádou ponese jméno Borise Němcova, který byl za svého života neoficiálním „předsedou fanklubu“ Vladimira Vladimiroviče.

25.2.2020 v 11:23 | Karma článku: 15.29 | Přečteno: 480 | Diskuse

Jan Bartoň

Čínská chřipka sto let od španělské

Světová pandemie tak zvané španělské chřipky probíhala v letech 1918 až 1920. I ona měla ale pravděpodobně původ v Číně a v českých zemích si vyžádala desítky tisíc obětí.

25.2.2020 v 8:00 | Karma článku: 33.10 | Přečteno: 4490 | Diskuse
Počet článků 73 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 1187

Xenofób..., bežec na dlhé trate a dekonšpirátor; teda mám za to, že za zlom vo svete nie sú ani USA, ani Židia, ani tajné spolky, ale prepestovaný rozum, absolútna neznalosť zmyslu života, duchovná lenivosť. Neschvaľovateľ ruskej okupácie Ukrajiny, kritik socializmu s "ľudskou tvárou", aktívny skeptik poukazujúci na nebezpečenstvá vyplývajúce zo silne pokriveného učenia proroka Mohameda, slepej viery v toto učenie, alibizmu moslimských a európskych lídrov, pseudohumanizmu a fanatického multikulturalizmu. 

 

Na blogu iDnes od 10.1.2010 článkom "Čo je cennejšie, zdravie, alebo poznanie?". Na blogu Sme od r. 2007. http://burkert.blog.sme.sk/

 

 

Prodáváte rasistické zákusky, tvrdí zákazníci. Tradiční, brání se výrobce

Čokoládová pusinka, zákusek populární hlavně během německých únorových karnevalů, narazila na odpor kvůli svému...

Všichni jste krásní, říká modelka. Předávání cen moderovala zcela nahá

Modelka Ibi Støvingová (45), která moderuje dánskou verzi americké show Naked Attraction, vyvolala pozdvižení...

Vždycky jsem byla obdařenější prsatice, směje se Lucie Benešová

Chtěla domek na Sicílii, ale nakonec si pořídila hezké místo pro stavbu v Jizerských horách. „Mám plno plánů, pořád...

PRVNÍ DOJMY: Co až tvé nahé fotky uvidí mamka? I herečky V síti pláčou

Vít Klusák zažívá věk zralosti. Zatímco v debutu Český sen ubližovala mystifikace neškodným zástupům toužícím po...

Hospody, kolo a památky. Orlando Bloom si v Česku užívá se psem i snoubenkou

Orlando Bloom (43) natáčí v české metropoli seriál Carnival Row. Kromě herectví se tu nejčastěji věnuje svému psovi,...